SmartFit 3D

SmartFit 3D CAD/nominal modelleri bir çok ölçüm sisteminden elde edilmiş veri ile kıyaslayan hızlı, hassas ve güvenilir bir 2D/3D best-fit ve analiz yazılım paketidir.

SmartFit 3D ölçülmüş verinin analiz edildiği ve CAD ve/veya nominal veri ile kıyaslandığı interaktif bir yazılım ortamıdır.

Bu güçlü ve yenilikçi yazılım CMM, lazer tarayıcı, lazer tracker ve video kameralı ölçüm sistemlerinden elde edilmiş ölçüm verisini kullanabilir. bu ölçüm verisi parçanın CAD modeli, teknik resmi veya nominal noktaları ile karşılaştırılır.

“Döküm parçayı en doğru şekilde nasıl işleyebilirim?”

“Tüm noktalar tolerans içinde olacak mı?”

“Belli bir geometri ne kadar ötelenmeli ya da döndürülmeli ki parça doğru şekilde monte edilebilsin”

SmartFit 3D tüm bu sorularınıza yanıt bulmak için geliştirilmiştir. Gelişmiş best-fit algoritmaları ile parçalarınız, kaymış referans ve pozisyon problemlerinin çözümü için nominal model ile hassas bir şekilde kıyaslanır, böylece parça doğru şekilde işleme için yeniden pozisyonlanabilir.

SmartFit 3D hangi problemlere çözüm bulmaktadır?

 • Paçanın tolerans bandına göre best-fit’lenmesi
 • Karmaşık yüzeyli parçalarda profile toleranslarının değerlendirilmesi
 • İşleme için en iyi koordinat sisteminin bulunması
 • Erişilebilecek en iyi tolerans aralığının belirlenmesi
 • Ayar problemlerinin bulunması, yeni ve daha iyi referans noktalarının belirlenmesi
 • Etkileşimli “what if” analizi ile üretim prosesi hatalarının bulunması

 Özellikleri

 • Kompleks yüzeylerde profil toleransının değerlendirilmesi ve ulaşılabilecek en iyi tolerans seviyesinin belirlenmesi
 • Montaj parçalar için düzeltmelerin simüle edilmesi
 • İşleme için en çok malzeme durumuna (MMC-maximum material condition) nasıl erişelebileceğinin hesaplanması
 • Yeni ve daha iyi referans noktalarının (dayamaların) belirlenmesi
 • İşleme için en iyi koordinat sisteminin belirlenmesi
 • Optimizasyon sırasında “What if” analizi
 • CAD sistemi olmasada basit modeller oluşturması
 • İki ya da daha fazla modelin yüzeylerinin karşılaştırılması
 • Örgü yüzeylerin oluşturulması
 • Ölçüm verisinin nominal modele göre karşılaştırılması
 • Birden fazla nokta bulutunun nominal modele göre karşılaştırılması
 • Ölçüm verisinin oluşturulmuş ya da içe aktarılmış bir modele göre karşılaştırılması
 • Ölçüm noktalarının belli geometrilere atanması
 • AutoRun özelliği ile aynı parçanın verilerinin otomatik olarak işlenebilmesi

YENİLİKLER

Nokta filtreleme
Belirsizlik bilgisi ile hesaplama
Yüzey ve eğrilere göre tolerans tanımlama
STEP formatında CAD dosyalarının içe aktarımı
CATIA, ProEngineer, SolidWorks… gibi yazımlardan kendi uzantısı ile CAD dosyalarının içe aktarımı
Küçük delikler için otomatik doldurma seçeneğinide içeren 3D örgü oluşturma